بهترین جنس از پارچه های موجود

جنس پارچه های موجود بهترین می باشند و در صفحه محصول توضیحات هرکدام نوشته می شود که در چه صورت به جنس پارچه آسیب می رسد.

خرید از پارچه سرای محمودیان؟

ویژگی که شما می پسندید

شما مشتریان گرامی می توانید آن دسته از محصولاتی که در سایت موجود نیستند از طریق شبکه های اجتماعی یا از قسمت ارتباط با ما بیان درمیان بگذارید و ما سعی می کنیم محصول شما را فراهم کنیم.

پذیرش محصول فروخته شده در صورت عدم رضایت

شما مشتریان گرامی میتوانید در صورت نارضایتی از محصول خریداری شده که متراژ آن محصول بیش از 2 متر به طوری که سالم باشد به سایت باز گردانید .